Nieuws

180 maaltijden door het Feel Good Meal project

Bij een vaste vrijwilliger van de StadOase ontstond er tijdens de Ramadan de behoefte om eenmalig op eigen initiatief te koken op de StadsOase en uit te delen aan mensen met een krappe beurs in de wijk. Een idee geboren uit een persoonlijk zoektocht om de eigen Ramadan ervaring een andere invulling te geven voor bezinning i.p.v. “standaard” vasten, werd door een ieder in de StadsOase met veel enthousiasme en steun ontvangen.

Onze vrijwilliger bleek namelijk ook niet alleen te staan in haar zoektocht naar een andere invulling voor bezinning en al snel had ze haar ‘partner in crime’ gevonden voor een klein kookteam. Toen dit duo eenmaal besloten had om ervoor te gaan, kregen ze te horen dat de StadsOase een potje had om te experimenteren met nieuwe initiatieven uit het fonds “Duurzame Wijken Actie”. Os nieuwe duo kon hun geluk niet op!

We hebben het ontstaan van het idee samengetrokken met de kernwaarden van de StadsOase en de huidige behoeften van de samenleving. Hierbij kan je denken aan duurzaamheid, de coronacrises, de Ramadan, de Spinoza diner avonden, helpen van anderen o.b.v. eigen wensen en mogelijkheden, diversiteit en inclusiviteit.

Door per keer ook maximaal 5 maaltijden beschikbaar te stellen voor de verkoop onder de Vrienden Van de StadsOase hebben we extra middelen gegenereerd zodat we 3 weken lang gedurende de Ramadan 2 dagen per week konden koken en uitdelen aan wie een maaltijd wilde ophalen. Zo hebben we ook veel nieuwe mensen leren kennen die toevallig voorbij liepen en de flyers van de maaltijden in de wijk zagen hangen. In totaal hebben we in deze 3 weken 180 maaltijden uitgedeeld! Gezien de zeer korte voorbereidingstijd is dit voor ons een heel mooi bereik geweest. Uiteindelijk hebben we meer gedoneerd gekregen in de vorm van vrijwillige donaties voor het initiatief, voor de maaltijden, verkoop van de maaltijden en producten in natura van Lekker Nassuh.

We begonnen aan dit experiment met het idee om met name de mensen te bereiken met een krappe beurs, omdat die door de corona pandemie aan het toenemen is. Tijdens het project kwamen we echter tot inzicht dat we allemaal wel eens behoefte hebben om ergens “ aan tafel te kunnen schuiven” zonder dat we dat dagen van te voren hoeven te plannen of we ervoor hoeven te betalen. Hebben we niet allemaal eens de behoefte dat er ook voor ons wordt gezorgd? Onze maaltijden zijn met veel liefde en zorg bereid door diverse vrijwilligers van de StadsOase, de Lucaskerk en uit ons eigen netwerk.

We hebben weliswaar niet allemaal een tekort aan financiële middelen, maar door tijd- en energiegebrek, mantelzorg, alleenstaand ouderschap, ziekte, motivatiegebrek en eenzaamheid kan een Feel Good Meal van de StadsOase voor een dag wonderen doen.