Spinoza

Spinoza

Dem Gerechten muß das Licht immer wieder aufgehen

Door Communicatie | 28 december 2022

Dem Gerechten muß das Licht immer wieder aufgehen Na de Inleiding volgen twee beschouwingen en vier associaties. De eerste beschouwing gaat over de cantate BWV 195 zelf. Ik analyseer de lichtval in de Kloosterkerk op zaterdagmiddag 24 september 2022 en memoreer de oogkwaal van Bach. Uit respect voor Bach vind ik dat de uitgave van […]

Twee ‘princenmartelaars’ in de Kloosterkerk in het
rampjaar 1672

Door Communicatie | 10 oktober 2022

Twee ‘princenmartelaars’ in de Kloosterkerk in het rampjaar 1672 De Inleiding pakt de draad op van de executie van Henri de Fleury de Coulan in 1666 en zijn begrafenis in de Kloosterkerk in het graf van Jacob Cats. Onbekend is dat ook Jacob van der Graeff na zijn executie in 1672 in de Kloosterkerk is […]

Het graf van Jacob Cats in de Kloosterkerk

Door Communicatie | 10 oktober 2022

Het graf van Jacob Cats in de Kloosterkerk In 1854 is in de Kloosterkerk, Den Haag een gedenksteen geplaatst met het opschrift ‘Jacob Cats’. Het was het begin van de Geschiedkundige Vereeniging Die Haghe van 1890. In 1650 kocht Jacob Cats, bekend als dichter en als raadspensionaris onder stadhouder Frederik Hendrik, twee graven in de […]

Spinoza tussen Haagse Predikanten en Pauwen

Door Communicatie | 10 oktober 2022

Spinoza tussen Haagse Predikanten en Pauwen Zaterdag 20 augustus 1672 was een watershed moment in de politieke geschiedenis van Nederland toen Johan en Cornelis de Witt werden vermoord. In de nacht van zaterdag op zondag schreef Spinoza een plakkaat met de tekst Ultimi barbarorum, maar het plakkaat werd niet geafficheerd. Ruim vier jaar later kreeg […]

Met de groenten van Spinoza..

Door Communicatie | 17 november 2021

Met de groenten van Spinoza Op de ingekleurde De Afbeeldinge van ‘s-Graven-hage uit 1681 (1. Spinoza in Den Haag) kan de lezer met enige moeite de vier markttuinen aan het Groenewegje zien. De zes Definities (1.2) zijn waarheidsgetrouw, met speldenprikjes van de Haagse School naar de Amsterdamse Spinozakring die in 1677 de brieven van Spinoza […]

Spinoza voorziet in zijn levensonderhoud

Door Communicatie | 11 november 2021

Spinoza voorziet in zijn levensonderhoud Spinoza heeft veel geschreven (maar weinig gepubliceerd) over filosofie. In zijn boeken en brieven schrijft hij niet of nauwelijks over zijn levensonderhoud, mogelijk zijn Spinoza’s brieven of opmerkingen daarover verloren gegaan. Alle informatie van Spinoza’s biografen over zijn manier van leven is dus van horen zeggen. In dit artikel leg […]

Brieven in Oorlogstijd van Henry Oldenburg en Benedictus de Spinoza

Door Communicatie | 9 november 2021

Brieven in oorlogstijd van Henry Oldenburg en Benedictus de Spinoza In de geschiedenis van Benedictus de Spinoza neemt de wederzijdse vriendschap en correspondentie met Henry Oldenburg, secretaris van de Royal Society in London, een belangrijke plaats in. Na hun ontmoeting in 1661, waarschijnlijk in Rijnsburg, sloten zij vriendschap en beloofden om elkaar te schrijven. Spinoza […]

Spinoza’s verzwegen Haagse vrienden in Voorburg

Door Communicatie | 27 september 2021

Spinoza’s verzwegen Haagse vrienden in Voorburg Spinoza schreef in zijn Ethica behartenswaardige zaken over vriendschap (Spinoza 2012:628) maar dat werpt geen licht op Spinoza’s vriendschap in de Haagse context. Spinoza’s Theologisch-Politiek Traktaat (TTP) bevat 14 citaten uit Spreuken (Spinoza 1997: 535), maar bovenvermeld citaat over vriendschap uit Prediker is daar niet bij. Spinoza zelf schreef […]