Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN StadsOase Spinozahof Artikel 1 ALGEMEEN 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Stichting StadsOase Spinozahof, gevestigd aan de Repelaerstraat 61 te Den Haag, nader te noemen “StadsOase Spinozahof”, met een opdrachtgever sluit; offertes, opdrachten, diensten, overeenkomsten van (ver)koop, overeenkomsten van (ver)huur en leveringen, daaronder begrepen. …

Algemene Voorwaarden Lees verder »