Spinoza Oktobermaand 2023

Spinoza Oktobermaand 2023

Spinoza Oktobermaand 2023

7-14-21-28 oktober | 15:00-16:00 uur In de StadsOase Spinozahof

Wereldwijd staat Den Haag bekend als de internationale Stad van Vrede en Recht. Spinoza (1632-1677) woonde hier de laatste zeven jaar van zijn leven. Op de Paviljoensgracht voltooide hij zijn levenswerk Ethica, waarna hij aan zijn Politiek Traktaat werkte. Spinoza’s boeken over tolerantie, ethiek, vrijheid en democratie sluiten aan bij Den Haag, waar alle dagen gewerkt wordt aan de internationale vrede en rechtsorde. In oktober worden zijn verlichtende ideeën verkend met 20 activiteiten.
 Wat kunnen Spinoza’s ideeën betekenen in ons persoonlijk leven, in het hier en nu?
 Hoe kan zijn filosofie bijdragen aan tolerantie en gemeenschapszin in onze samenleving?
 Hoe actueel is Spinoza’s visie op de eenheid van mens en natuur?

Elke zaterdagmiddag tijdens de Spinozamaand is iedereen welkom in de StadsOase Spinozahof. Wij leiden jullie graag rond en vertellen over dit uniek duurzame project.